Werkgroep uitwisseling Civil 3D Ontwerpdata

Rijkswaterstaat PPO heeft de Vereniging Infra Ontwerp (VIO) benaderd om met de themagroep Proces een rol te spelen in het beter afstemmen van de uitwisseling van Civil3D ontwerpdata tussen alle partijen die betrokken zijn in het ontwerpen en realiseren van infrastructuur projecten. Het VIO heeft hiertoe de gebruikersgroep ‘Civil Infra Benelux’ (CIB) benaderd voor verdere betrokkenheid. De CIB onderkent het probleem en wil graag middels het oprichten van een werkgroep een bijdrage leveren om het proces van gegevensuitwisseling met Civl3D verder te optimaliseren en landelijk te standaardiseren.

Klik hier voor meer informatie en deelname aan de werkgroep "Uitwisseling Civil 3D ontwerpdata"