Werkgroep Revit

Deze gebruikersgroep is sinds 2007 bezig (voorheen onder de naam NLInfra) met als belangrijkste doel om kennis en ervaring te delen op het gebied van 3D modelleren met Revit in de Infra-wereld. Vanaf 2013 zijn wij als gebruikersgroep aangesloten bij de Civil Infra Benelux, onder de naam CIB Werkgroep Revit.

De aansluiting met de Civil Infra Benelux is van belang omdat we in de praktijk ook veel met andere disciplines (lees Autodesk producten zoals Civil3D) moeten samenwerken. Een logische stap dus zodat we gezamenlijk kunnen werken aan goede werkinstructies om 3D modellen op een eenduidige manier aan elkaar door te kunnen geven.
Daarnaast houden we de ontwikkelingen bij Autodesk op het gebied van Revit nauwgezet in de gaten. Onderwerpen zoals Dynamo, Adaptive Components, Families bouwen worden besproken in thema bijeenkomsten. Waar mogelijk komen we als groep bij elkaar om dit soort onderwerpen nader te bestuderen in een workshop. Met het idee dat wij als groep meer dingen kunnen ontwikkelen dan in je eentje achter je eigen pc. Kortom, een win-win situatie.

Resultaten:

  • Revit template voor gebruik in de Nederlandse Infra, met support voor de NLCS
  • Beschrijving van de werkwijze behorende bij de template
  • Diverse werkinstructies zijn opgesteld
  • Contacten met Autodesk zijn gelegd, ook in de USA
  • Thema-presentaties
  • Workshops